ISSE

Bezpečnostní inženýr informačních systémů

Individuální odpovědnost za provádění inženýrských činností v oblasti zabezpečení informačních systémů.


ISSE

Information System Security Engineer

Individual assigned responsibility for conducting information system security engineering activities.

Použito v metodice