ISSE - inženýrství

Bezpečnostní inženýrství informačních systémů

Proces zachycení a vylepšení požadavků na ochranu informací, aby se zajistila jejich integrace do získávání informačních systémů a rozvoj informačních systémů pomocí účelného návrhu zabezpečení nebo konfigurace.


ISSE - Engineering

Information Systems Security Engineering

Process of capturing and refining information protection requirements to ensure their integration into information systems acquisition and information systems development through purposeful security design or configuration.

Použito v metodice