ISSO

Bezpečnostní úředník informačního systému

Individuální přidělenou zodpovědnost ze strany důvěrné agentury pro bezpečnost informačních agentur, která pověřuje úředníka, řídícího úředníka nebo vlastníka informačního systému za zajištění toho, aby byla zachována příslušná funkční bezpečnostní pozice pro informační systém nebo program.


ISSO

Information System Security Officer

Individual assigned responsibility by the senior agency information security officer, authorizing official, management official, or information system owner for ensuring that the appropriate operational security posture is maintained for an information system or program.

Použito v metodice