ISSO

Bezpečnostní úředník informačního systému

Individuální přidělenou zodpovědnost ze strany důvěrné agentury pro bezpečnost informačních agentur, která pověřuje úředníka, řídícího úředníka nebo vlastníka informačního systému za zajištění toho, aby byla zachována příslušná funkční bezpečnostní pozice pro informační systém nebo program.

Použito v metodice