IT Bezpečnostní agentura

Popis bezpečnostních zásad a celkový přístup k dodržování zásad, které řídí návrh systému; tj. pokyny pro umístění a implementaci určitých bezpečnostních služeb v různých distribuovaných počítačích.


IT Security Architecture

A description of security principles and an overall approach for complying with the principles that drive the system design; i.e., guidelines on the placement and implementation of specific security services within various distributed computing environments.

Použito v metodice