IT Bezpečnostní investice

IT aplikace nebo systém, který je výhradně věnován bezpečnosti. Například systémy detekce narušení (IDS) a infrastruktura veřejných klíčů (PKI) jsou příklady investic do zabezpečení IT.


IT Security Investment

An IT application or system that is solely devoted to security. For instance, intrusion detection systems (IDS) and public key infrastructure (PKI) are examples of IT security investments.

Použito v metodice