IT Bezpečnostní školení

Školení v oblasti bezpečnosti IT usiluje o vytvoření příslušných a potřebných bezpečnostních dovedností a kompetencí odborníkům jiných funkčních oborů, než je zabezpečení IT (např. Řízení, návrh a vývoj systémů, získávání, audity).


IT Security Training

IT Security Training strives to produce relevant and needed security skills and competencies by practitioners of functional specialties other than IT security (e.g., management, systems design and development, acquisition, auditing).

Použito v metodice