IT Bezpečnostní školení

Školení v oblasti bezpečnosti IT usiluje o vytvoření příslušných a potřebných bezpečnostních dovedností a kompetencí odborníkům jiných funkčních oborů, než je zabezpečení IT (např. Řízení, návrh a vývoj systémů, získávání, audity).

Použito v metodice