IT Bezpečnostní vzdělávání

IT Security Education se snaží integrovat všechny bezpečnostní dovednosti a kompetence různých funkčních specialit do společného těla znalostí, přidává multidisciplinární studium konceptů, otázek a principů (technologických a sociálních) a usiluje o vytvoření odborníků na bezpečnost IT a profesionálové schopní vidět a proaktivně reagovat.


IT Security Education

IT Security Education seeks to integrate all of the security skills and competencies of the various functional specialties into a common body of knowledge, adds a multidisciplinary study of concepts, issues, and principles (technological and social), and strives to produce IT security specialists and professionals capable of vision and proactive response.

Použito v metodice