IT Informační bezpečnost

Účelem prezentací povědomí je prostě zaměřit pozornost na bezpečnost. Prezentace zaměřené na informovanost mají umožnit jednotlivcům rozpoznat obavy o zabezpečení IT a odpovídajícím způsobem reagovat.

Použito v metodice