IT Informační bezpečnost

Účelem prezentací povědomí je prostě zaměřit pozornost na bezpečnost. Prezentace zaměřené na informovanost mají umožnit jednotlivcům rozpoznat obavy o zabezpečení IT a odpovídajícím způsobem reagovat.


IT Security Awareness

The purpose of awareness presentations is simply to focus attention on security. Awareness presentations are intended to allow individuals to recognize IT security concerns and respond accordingly.

Použito v metodice