IV

Inicializační vektor

Vektor použitý pro definování počátečního bodu šifrovacího procesu v kryptografickém algoritmu.


IV

Initialization Vector

A vector used in defining the starting point of an encryption process within a cryptographic algorithm.

Použito v metodice