IV&V

Nezávislé ověření a ověřování

Komplexní přezkoumání, analýza a testování (software a / nebo hardware) prováděné objektivní třetí stranou k potvrzení (tj. Ověření), že požadavky jsou správně definovány, a k potvrzení (tj. Ověření), že systém správně provádí požadované funkčnosti a bezpečnostních požadavků.


IV&V

Independent Verification & Validation

A comprehensive review, analysis, and testing (software and/or hardware) performed by an objective third party to confirm (i.e., verify) that the requirements are correctly defined, and to confirm (i.e., validate) that the system correctly implements the required functionality and security requirements.

Použito v metodice