IVA

Nezávislý ověřovací orgán

Subjekt, který kontroluje spolehlivost nezávislých testů a soulad se všemi uvedenými bezpečnostními kontrolami a opatřeními ke zmírnění rizika. IVA bude podle potřeby pověřen úředníkem.


IVA

Independent Validation Authority

Entity that reviews the soundness of independent tests and system compliance with all stated security controls and risk mitigation actions. IVAs will be designated by the Authorizing Official as needed.

Použito v metodice