Jednorázová podložka

Ruční jednorázový kryptosystém vyráběný ve formě podložky.


One-Time Pad

Manual one-time cryptosystem produced in pad form.

Použito v metodice