Jednorázový kryptosystém

Kryptosystém využívající klíče používané pouze jednou.


One-Time Cryptosystem

Cryptosystem employing key used only once.

Použito v metodice