Jednosměrný Hashův algoritmus

Hash algoritmy, které mapují libovolně dlouhé vstupy do výstupu s pevnou velikostí tak, že je velmi obtížné (výpočtově nerealizovatelné) najít dva různé vstupní vstupy, které produkují stejný výstup. Takové algoritmy jsou podstatnou součástí procesu vytváření digitálních podpisů s pevnou velikostí, které mohou autentifikovat signatáře a zajistit kontrolu integrity dat (detekce modifikací vstupu po podpisu).


One-Way Hash Algorithm

Hash algorithms which map arbitrarily long inputs into a fixed-size output such that it is very difficult (computationally infeasible) to find two different hash inputs that produce the same output. Such algorithms are an essential part of the process of producing fixed-size digital signatures that can both authenticate the signer and provide for data integrity checking (detection of input modification after signature).

Použito v metodice