Jednotka dat protokolu

Jednotka dat určená v protokolu a sestávající z informací o protokolu a případně uživatelských dat.


Protocol Data Unit

A unit of data specified in a protocol and consisting of protocol information and, possibly, user data.

Použito v metodice