Jednotlivci

Objekt hodnocení, který zahrnuje osoby, které používají specifikace, mechanismy nebo činnosti.


Individuals

An assessment object that includes people applying specifications, mechanisms, or activities.

Použito v metodice