Kanystr

Typ ochranného obalu, který se používá k ukládání a rozdávání klíčového materiálu v děrovaném nebo tištěném pásku.


Canister

Type of protective package used to contain and dispense keying material in punched or printed tape form.

Použito v metodice