Kaskádování

Snižování toku informací prostřednictvím řady bezpečnostních úrovní, které jsou větší než rozsah akreditace systému, sítě nebo komponenty.


Cascading

Downward flow of information through a range of security levels greater than the accreditation range of a system, network, or component.

Použito v metodice