Kategorie

Omezující značka použitá pro klasifikované nebo nezařazené informace omezuje přístup.


Category

Restrictive label applied to classified or unclassified information to limit access.

Použito v metodice