KDC

Klíčové centrum distribuce

Zařízení COMSEC generuje a distribuuje klíč v elektronické podobě.


KDC

Key Distribution Center

COMSEC facility generating and distributing key in electronic form.

Použito v metodice