Klamání komunikace

Záměrné vysílání, retransmise nebo změna komunikace, která by mohla uvést do omylu interpretaci komunikace protivníka.


Communications Deception

Deliberate transmission, retransmission, or alteration of communications to mislead an adversary's interpretation of the communications.

Použito v metodice