Klasifikace dat

Přiřazení úrovně citlivosti na data (nebo informace), které vedou ke specifikaci kontrol pro každou úroveň klasifikace.

Úrovně citlivosti dat jsou přiřazeny podle předem definovaných kategorií, protože data jsou vytvořena, změněna, vylepšena, uložena nebo přenášena. Úroveň klasifikace je údajem o hodnotě nebo významu údajů pro podnik.


Data Classification

The assignment of a level of sensitivity to data (or information) that results in the specification of controls for each level of classification.

Levels of sensitivity of data are assigned according to predefined categories as data are created, amended, enhanced, stored or transmitted. The classification level is an indication of the value or importance of the data to the enterprise.

Použito v metodice