Klasifikované informace o národní bezpečnosti

Informace, které byly určeny na základě nařízení č. 13526 nebo předchůdce, aby vyžadovaly ochranu proti neoprávněnému vyzrazení a jsou označeny tak, aby ukazovaly svůj utajovaný stav v dokumentární podobě.


Classified National Security Information

Information that has been determined pursuant to Executive Order 13526 or any predecessor order to require protection against unauthorized disclosure and is marked to indicate its classified status when in documentary form.

Použito v metodice