Klíč Bundle

Tři kryptografické klávesy (Key1, Key2, Key3), které se používají s modelem Triple Data Encryption Algorithm (TDEA).


Key Bundle

The three cryptographic keys (Key1, Key2, Key3) that are used with a Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) mode.

Použito v metodice