Klíč pro cvičení

Kryptografický klíčový materiál používaný výhradně k ochraně komunikací vysílaných vzduchem během vojenských nebo organizovaných cvičení v civilním vzdělávání.


Exercise Key

Cryptographic key material used exclusively to safeguard communications transmitted over-the-air during military or organized civil training exercises.

Použito v metodice