Klíč pro případ nouze

Klíč držený pro použití v konkrétních provozních podmínkách nebo na podporu zvláštních pohotovostních plánů.


Contingency Key

Key held for use under specific operational conditions or in support of specific contingency plans.

Použito v metodice