Klíč pro volání

Jedinečný klíč šifrovacího kódu generovaný automaticky některými zabezpečenými telekomunikačními systémy pro zajištění jednotného hlasového nebo datového přenosu.


Per-Call Key

Unique traffic encryption key generated automatically by certain secure telecommunications systems to secure single voice or data transmissions.

Použito v metodice