Klíč typu 1

Generované a distribuované pod záštitou NSA pro použití v kryptografickém zařízení pro ochranu informací o národní bezpečnosti.


Type 1 Key

Generated and distributed under the auspices of NSA for use in a cryptographic device for the protection of national security information.

Použito v metodice