Klíč typu 2

Generované a distribuované pod záštitou NSA pro použití v kryptografickém zařízení pro ochranu neutajovaných informací.


Type 2 Key

Generated and distributed under the auspices of NSA for use in a cryptographic device for the protection of unclassified information.

Použito v metodice