Klíč typu 2

Generované a distribuované pod záštitou NSA pro použití v kryptografickém zařízení pro ochranu neutajovaných informací.

Použito v metodice