Klíč typu 3

Používá se v kryptografickém zařízení pro ochranu citlivých neutajovaných informací, a to i v případě, že jsou používány v produktu typu 1 nebo typu 2.

Použito v metodice