Klíč typu 3

Používá se v kryptografickém zařízení pro ochranu citlivých neutajovaných informací, a to i v případě, že jsou používány v produktu typu 1 nebo typu 2.


Type 3 Key

Used in a cryptographic device for the protection of unclassified sensitive information, even if used in a Type 1 or Type 2 product.

Použito v metodice