Klíčová expanze

Rutina slouží k vytvoření řady kulatých kláves z šifrovacího klíče.


Key Expansion

Routine used to generate a series of Round Keys from the Cipher Key.

Použito v metodice