Klíčová páska

Děrovaná nebo magnetická páska obsahující klíč. Tiskový klíč ve formě pásku je označován jako klíčový seznam.


Key Tape

Punched or magnetic tape containing key. Printed key in tape form is referred to as a key list.

Použito v metodice