Klíčová přeprava

Bezpečná přeprava kryptografických klíčů z jednoho kryptografického modulu do jiného modulu.


Key Transport

The secure transport of cryptographic keys from one cryptographic module to another module.

Použito v metodice