Klíčová výměna

Proces výměny veřejných klíčů za účelem vytvoření bezpečné komunikace.


Key Exchange

The process of exchanging public keys in order to establish secure communications.

Použito v metodice