Klíčová značka

Identifikační informace spojené s určitými typy elektronických klíčů.


Key Tag

Identification information associated with certain types of electronic key.

Použito v metodice