Klíčový materiál

Klíčové, kódové nebo ověřovací informace ve fyzické, elektronické nebo magnetické podobě.


Keying Material

Key, code, or authentication information in physical, electronic, or magnetic form.

Použito v metodice