Klíčový nakládač

Samostatná jednotka, která je schopna uložit alespoň jeden otevřený text nebo šifrovaný kryptografický klíč nebo klíčový komponent, který lze na požádání přenést do kryptografického modulu.


Key Loader

A self-contained unit that is capable of storing at least one plaintext or encrypted cryptographic key or key component that can be transferred, upon request, into a cryptographic module.

Použito v metodice