Klíčový proud

Sekvence symbolů (nebo jejich elektrických nebo mechanických ekvivalentů) vytvořených ve stroji nebo v automatickém manuálním kryptosystému pro kombinaci s obyčejným textem za účelem vytváření šifrovacího textu, řízení bezpečnostních procesů přenosu nebo vytváření klíčů.


Key Stream

Sequence of symbols (or their electrical or mechanical equivalents) produced in a machine or auto-manual cryptosystem to combine with plain text to produce cipher text, control transmission security processes, or produce key.

Použito v metodice