Klíčový systém escrow

Systém, který svěřuje dvě složky obsahující kryptografický klíč (například jedinečný klíč zařízení) ke dvěma držákům klíčových součástí (nazývaným také "escrow agents").


Key Escrow System

A system that entrusts the two components comprising a cryptographic key (e.g., a device unique key) to two key component holders (also called "escrow agents").

Použito v metodice