Klid

Vlastnost, při které se úroveň zabezpečení objektu nemůže měnit, zatímco objekt zpracovává informační systém.


Tranquility

Property whereby the security level of an object cannot change while the object is being processed by an information system.

Použito v metodice