Klient

Jednotlivec nebo proces jednající jménem osoby, která žádá o stráž nebo oddaný server. Požadavky klienta na stráže nebo dedikovaný server mohou zahrnovat přenos dat do, z nebo prostřednictvím stráže nebo dedikovaného serveru.


Client

Individual or process acting on behalf of an individual who makes requests of a guard or dedicated server. The client’s requests to the guard or dedicated server can involve data transfer to, from, or through the guard or dedicated server.

Použito v metodice