KMI

Infrastruktura správy klíčů

Všechny součásti - počítačový hardware, firmware, software a další vybavení a jeho dokumentace, zařízení, která dodávají vybavení a související funkce a doprovodné standardy, zásady, postupy a doktríny, které tvoří systém, který řídí a podporuje objednávání a poskytování šifrovacích materiálů a souvisejících informačních produktů a služeb uživatelům.


KMI

Key Management Infrastructure

All parts – computer hardware, firmware, software, and other equipment and its documentation; facilities that house the equipment and related functions; and companion standards, policies, procedures, and doctrine that form the system that manages and supports the ordering and delivery of cryptographic material and related information products and services to users.

Použito v metodice