KOA

KMI Provozní účet

Obchodní vztah společnosti KMI, který vzniká:

1) Správa sady uživatelských zařízení, která jsou řízena konkrétní organizací zákazníků KMI.

2) Řízení distribuce produktů KMI těmto zařízením.


KOA

KMI Operating Account

A KMI business relationship that is established:

1) To manage the set of user devices that are under the control of a specific KMI customer organization.

2) To control the distribution of KMI products to those devices.

Použito v metodice