KOA Manažer

Řídící role, která je zodpovědná za provoz jednoho nebo KOA (tj. Řídí distribuci produktů KMI do koncových kryptografických jednotek, zařízení pro plnění a ADP, které jsou přiřazeny KOA správce).


KOA Manager

The Management Role that is responsible for the operation of one or KOA’s (i.e., manages distribution of KMI products to the end cryptographic units, fill devices, and ADPs that are assigned to the manager’s KOA).

Použito v metodice