KOA Správce registrace

Osoba odpovědná za provádění činností souvisejících se zápisem KOA.


KOA Registration Manager

The individual responsible for performing activities related to registering KOAs.

Použito v metodice