Kód ověřování zpráv

Standardní kontrolní součet amerického Národního institutu standardů (ANSI), který je vypočten pomocí standardu šifrování dat (DES).

Použito v metodice