Kódová kniha

Dokument obsahující prostý text a kódové ekvivalenty v systematickém uspořádání nebo technika šifrování stroje pomocí techniky nahrazování slov.


Code Book

Document containing plain text and code equivalents in a systematic arrangement, or a technique of machine encryption using a word substitution technique.

Použito v metodice