Kódová skupina

Skupina písmen, čísel nebo obojí v kódovém systému používaném k reprezentaci obyčejného textu, fráze nebo věty.


Code Group

Group of letters, numbers, or both in a code system used to represent a plain text word, phrase, or sentence.

Použito v metodice