Kódování databáze na úrovni sloupce

Systém komunikace, ve kterém libovolné skupiny písmen, čísel nebo symbolů představují jednotky prostého textu s různou délkou.


Code

System of communication in which arbitrary groups of letters, numbers, or symbols represent units of plain text of varying length.

Použito v metodice