Kódový slovník

Sada textových slov, čísel, frází nebo vět, jejichž ekvivalenty kódu jsou přiřazeny kódovému systému.


Code Vocabulary

Set of plain text words, numerals, phrases, or sentences for which code equivalents are assigned in a code system.

Použito v metodice